Loading color scheme

Uutvaelen

Je gaet hier defrente uutvaelen vinden op 't vlaemsch.

Muuzyke Feestdaegen, Feesten van de taelen, ...

5de Weeke van 't West-Vlamsch

De 5de Weeke van 't West-Vlamsch gaet van den 3den toet den 10sten van Oktoober gebeuren

Meer Leezen

Inauguuraesje van den CD "Tusschen Moeder en Taele" van den groep Om een Keër

Veele volk en Vlamsche leute voor de inauguuraesje van den CD "Tusschen Moeder en Taele" van den volksgroep Om een Keër in de herberge "Le Galion" na Gyvelde.

Meer Leezen

Manifestaesje na Parys OM NUUZE TAELEN TE DOEN LEEVEN

Na Parys vergaerd by de ministeerie van 't Leëren en de Grenellestraete, rond veertig associaesjen hen mei-edaen in den Groep "OM NUUZE TAELEN TE DOEN LEEVEN" om te manifesteeren zaeterdag den 30sten van November.

Meer Leezen

De propozysje van wet 2548 voor de streeketaelen evooisd van den Parlement

Me zyn blyde van je te doen weeten dat de propoozysje van wet van den Bretonschen depuutei Paul Molac op de streeketaelen het evooisd ewist.

Meer Leezen

Doet maer mei mee de manifestaesje voor de streeketaelen na Parys !

Een manifestaesje is na Parys operecht den zaeterdag 30sten van November om te zeggen dan me nydig zyn van de nieuwe teksten voor de streeketaelen van de Ministeerie van 't Leëren en dat den minyster nuus moet hurten.

Meer Leezen