Loading color scheme

Uutvaelen

Je gaet hier defrente uutvaelen vinden op 't vlaemsch.

Muuzyke Feestdaegen, Feesten van de taelen, ...

Departement Vooizinge 2015 : Vraegen an de kandydaeten van de arrondyssement van Duunkerke

Lyk by elk vooizinge, nuuze Akademie vraegt an de principaelste kandydaeten wulk ze peinzen doen om nuuze streeketaele et ze inevooisd zyn.

Deeze keer me hen dit vraege esteld :

Wynne peinst je van :
- nuuze vraege van te kunnen tweëtaelige lessen geeven in de schoolen van d'arrondyssement van Duunkerke omdat de jonge gasten meer chanse kunnen hen van een werk te kunnen vinden
- de promosje van nuuze Keure "Ja om 't Vlamsch" om tweëtaelige paneels en wegwyzers Vlamsch/Fransch te kunnen doen staen op de routen van de arrondyssement van Duunkerke en ooverael waerdat me de Vlamsche taele kunnen zien. 
- een akkoord te kunnen teeken tusschen den Departement en de ANVT om de promoosje van de streeketaele te doen in nuuzen Westhoek en om een geldhelpe nuus te geeven.
Je gaet de antoorden kunnen leezen op nuus nethuuseke en me gaen ze an nuuze members en an de gazetten zenden. 

Departement Vooizinge 2015 : Antoorden van de kandydaeten

Je gaet hier de antoorden van de kandydaeten vinden die etwat wullen doen om nuuze streeketaele.

Rhetoryke vergaeringe naer Ghyvelde

Om 't tiende jaer, d'Akademie voor Nuuze Vlaemsche Taele het nog een keer mit de Minysterie voor de Kuulteure edaen om de Weeke van de Fransche Taele en van de Taelen van Frankryk.  De leerlingen van de vlaemsche lessen hen teksten en gedichten eschreeven mee de Vlaemsche streeketaele maer oek in 't Fransch. Ze gaen nulder geschryften kunnen leezen binste de Rhetorykers avend naer Ghyvelde zaeterdag den 24sten van mei op 17:30 in de styf schoone Hofstee van de Hooge Moote van Ghyvelde, Uxemstraete 188. 
Gy zyt welekomen om de nieuwe Vlaemsche geschryften in de streeketaele te kommen hooren !  

10ste Taele en Muuzyke Feestdaegen - 03-04-05/10/2014 - Steenvoorde

De 10ste Taele en Muuzyke Feestdaegen zyn gereëd !

Ze gaen om de eerste keer naer Steenvoorde gebeuren, mee de Hommelfeeste.

Van de initiaesje van de schoolejongens in de meuren van de Jean de la Fontaineschoole toet de die in de feestsaele, Ryckewaertplatse, om de schoolejongens van de Onze Lieve Vrouwe van Lourdesschoole,
van de rhetoryke vergaeringe in de eeresalongs van 't Steihuus toet de muuzykespils op de Sinte Pietersplatse, 't gaet de feeste zyn om de 10sten verjaerdag van de Vlamsche Taele en Muuzyke Feestdaegen.

Om den heelen program te leezen, klykt hier !