Loading color scheme

Uutvaelen

Je gaet hier defrente uutvaelen vinden op 't vlaemsch.

Muuzyke Feestdaegen, Feesten van de taelen, ...

De vooizinge 2022 voor de-n President-e en de streeketaelen.

Den 10sten en den 24sten van April, me gaen de-n naeste-n President-e van de Fransche Repuublyke kiezen.
Nuuzen werkgroep "Om Nuuze Taelen te Doen Leeven" (rond 40 associaesjen voor de bescherminge van de streeketaelen) het 6 vraegen eegen de kandidaeten ezonden.
Meer Leezen

Merghem handteëkt de 34ste Keure "Ja om 't Vlamsch"

Merghem en ze burgemeëster Danielle Vanmaele hen de 34ste Keure "Ja om 't Vlamsch" van den aevend handteëkt.
Meer Leezen

'T West-Vlamsch is ineschreeven op de Officiëlle Gazette van de Ministeerie van 't Schoole

’T maekt 18 jaeren dan me werken en dan me vechten om nuuze streeketaele, ’t West-Vlamsch, te doen inschryven op de officiëlle teksten van de ministeerie van Leëren.
Meer Leezen

De ANVT wenscht julder ael een gelukkig en zaelig Nieuwejaer 2022 / L'ILRF vous souhaite une bonne et heureuse année 2022

Kaedyper handteëkt de 33ste Keure "Ja om 't Vlamsch"

Kaedyper en ze burgemeëster Jean-Claude Dekeister hen de 33ste Keure "Ja om 't Vlamsch" van den aevend handteëkt.

Meer Leezen