Loading color scheme

Uutvaelen

Je gaet hier defrente uutvaelen vinden op 't vlaemsch.

Muuzyke Feestdaegen, Feesten van de taelen, ...

Zurkel handteëkt de 22ste keure "Ja om 't Vlamsch"

Stéphanie Fenet, burgemeëster van Zurkel het vandaege de 22ste Keure voor de tweëtaelige paneels "Ja om 't Vlamsch" handteëkt die de eërste is van 't jaer .

Meer Leezen

Zermezeele handteëkt de 21ste keure "Ja om 't Vlamsch"

Drie daegen, drie vrouwmenschen, drie keuren.
Vandaege, Zermezeele het oek de keure "Ja om 't Vlamsch" handteëkt.
Meer Leezen

Blaeuwkappel handteëkt de keure "Ja om 't Vlamsch"

Van den aevend, de 19ste keure voor de tweëtaelighyd "Ja om 't Vlamsch" het na Blaeuwkappel handteëkt ewist.
Meer Leezen

Winnezeele handteëkt de 20ste keure "Ja om 't Vlamsch"

 
Achter Blaeuwkappel gister, 't wos van den aevend den toer van Winnezeele van de keure voor de tweëtaelighyd "Ja om 't Vlamsch" te handteëken.
Meer Leezen

Manifestaesje nae Rysel OM NUUZE TAELEN TE DOEN LEEVEN

Vandaege, lyk in 55 andere steien van Frankryk mee den groep "Om nuuze taelen te doen leeven", me zyn vooren den Rectorat van Rysel egaen om een vergaeringe te maeken om te zeggen hoe me gram zyn voor 3 reedens :

Meer Leezen