Loading color scheme

Manifestaesje na Parys OM NUUZE TAELEN TE DOEN LEEVEN

Na Parys vergaerd by de ministeerie van 't Leëren en de Grenellestraete, rond veertig associaesjen hen mei-edaen in den Groep "OM NUUZE TAELEN TE DOEN LEEVEN" om te manifesteeren zaeterdag den 30sten van November.

 

De laetste teksten (Schoole van de trouwe, Lyceen en bac) hen veele zeër edaen op 't leëren van de streeketaelen in de lyceen vansichten 't begun van dit schoolejaer. De ministeerie bluuft doofd en wult de associaesjen voor de streeketaelen nie hurten. 'T is daervooren dan ze na Parys waeren. De Akademie voor Nuuze Vlaemsche Taele wos mee de manifestaesje deurdat 't leëren van 't Vlamsch het vansichten september verdween van 't Puublyk schoole. Een delegaesje van tweë depuuteis en drie letten van associaesjen het ontvangd ewist van den direkteur van den Ministerbuurow. Hen het hurt maer geen beloft edaen. Achter de manifestaesje by de ministeerie, elk streeke het van nheur moeilikhyden eklapt en achternaers de oprechters hen nhulder vergaerd in den CEDIAS om van 't vervolg van dien dag te klappen.