Loading color scheme

Uutvaelen

Je gaet hier defrente uutvaelen vinden op 't vlaemsch.

Muuzyke Feestdaegen, Feesten van de taelen, ...

Vooizinge van de propoozysje van wet om de weereteekeninge van de Keure om de streeketaelen

Dysendag, 70 % van de depuuteis hen evooisd om de Konstituutionneelewet om de Europeansche Keure van de streeketaelen te weereteeken. ’T is een recht suukses. De liefhebbers van de streeketaelen hen nog nie ewonnen maer ze zyn op den goeden weg !
Den tekst van de propoozysje van wet is nuuw in den Senat ineschreeven om daer oek evooisd te zyn.
Me weeten ael dat zonder de weereteekeninge van de Keure, nuuze streeketaelen gaen een lytje op een keer verdwynen.
Den tekst dien evooisd het van de depuuteis en is nie den besten van de weereld maer ’t is beeter mee die wet of geen wet om nuuze taelen.

En nuuw, hoe hen de depuuteis van nuuze streeke evooisd ?
In ’t Noorden : ’t zyn 62 % van de depuuteis die om de wet evooisd hen en me moeten de 2 Vlaemsche depuuteis dien in nuuzen Raed zetten bedanken om wel evooisd te hen : Jean-Pierre Allossery en Jean-Pierre Decool (in nuuze streeke, hen was aleëne in den UMP van evooisd te hen om de wet). 
In ’t Pas de Calais : ’t zyn daer 92 % die om de wet evooisd hen !
’T maekt 73 % om d’heële streeke. ’T zyn goede nieuws om ’t Vlaemsch en om ’t Picaerdsch.
Gy die dat leest, je moet an je depuutei schryven om nhem te bedanken at hy om de wet evooisd het.

De Konstituusje veranderen om de Euroopeansche Keure om de Streeketaelen te kunnen weereteeken

Achter 5 propoozysjen van konstituusje wet vansichten Oktoober 2013, eën van die teksten gaet ekeeken zyn in den Parlement op dien woensdag 22sten van nieuwejaermand. 
Omwyne ? om de Konstituusje te kunnen veranderen om dat Frankryke de Euroopeansche Keure om de Streeketaelen kut weereteeken.
Deeze keer, me hoopen dat de Linksche en de Rechtsche gaen kunnen meiwerken om nuuze taelen te kunnen beschermen en vergruuien
Op de lyste van de depuuteis die de propoozysjen eteeken hen, 2 Vlaemsche depuuteis : Jean-Pierre Allossery en Jean-Pierre Decool.
Toet allicht om meer te weeten.


De 9ste Taele en Muuzyke Feestdaegen – 18-19-20/10/2013 - Hondschoote

9ème festival - 9ste FeestdaegenDe 9ste Feestdaegen van de Akademie voor Nuuze Vlaemsche Taele zyn gereëd !
Ze gaen om de eerste keer naer Hondschoote gebeuren, Vlaemsche stei mit een ryke patrimoonje.

 Een keer in de Daniel Peenessaele (by de groote platse), de andere keer in 't eksterneere steihuus, den program gaet nog een keer vul zyn : vlaemschinitiaesje om de schoolejoungens van ‘t stei, konferensje op de historie van nuuze streeke, vergaeringe van rhetorykers, muuzykespils van oovertyd en van nuuw en kraemtjes van kuulteure associaesjen van Vlaenderen. En me gaen deeze keer, den 25sten verjaerdag van de associaesje SOS Blootland vierzen mit een uutneemenden program, den zaeterdag aevend

 
Om den heelen program te leezen,
klykt hier !
Om ael te weeten van de 9ste Taele en Muuzyke Feestdaegen, je kut oek op 't nethuuseke van de Feestdaegen en op Facebook gaen kyken.

Wenschen 2014

Wenschen 2014


Beste maets en liefhebbers van nuuze schoone streeketaele, de Akademie voor Nuuze Vlaemsche Taele wenscht julder ael een gelukkig en zaelig nieuwejaer 2014.

En me wenschen ael tegaere in ’t begun van ’t nieuw jaer dat me gaen deeze keer respekt en helpe krygen van den Staet om nuuze streeketaelen.

Et den weg nog lang is om blyde te zyn, me wullen hier alle de menschen bedanken die werken daervooren zounder staen.

Ze weeten wel van wien me klappen…

Feëste van de taelen naer Duunkerke den 23sten van maerte

Den zaeterdag 23sten van maerte, d'Akademie voor Nuuze Vlaamsche Tale gaen doen mee de feëste van de taelen naer Duunkerke.
Me gaen 'n heelen dag in 't huus van de "Communauté Urbaine" zyn van ten 9nen en haelf toet ten noene en haelf en van ten 2en toet ten 6en.
--> Den program