Loading color scheme

Uutvaelen

Je gaet hier defrente uutvaelen vinden op 't vlaemsch.

Muuzyke Feestdaegen, Feesten van de taelen, ...

10ste Taele en Muuzyke Feestdaegen - 03-04-05/10/2014 - Steenvoorde

De 10ste Taele en Muuzyke Feestdaegen zyn gereëd !

Ze gaen om de eerste keer naer Steenvoorde gebeuren, mee de Hommelfeeste.

Van de initiaesje van de schoolejongens in de meuren van de Jean de la Fontaineschoole toet de die in de feestsaele, Ryckewaertplatse, om de schoolejongens van de Onze Lieve Vrouwe van Lourdesschoole,
van de rhetoryke vergaeringe in de eeresalongs van 't Steihuus toet de muuzykespils op de Sinte Pietersplatse, 't gaet de feeste zyn om de 10sten verjaerdag van de Vlamsche Taele en Muuzyke Feestdaegen.

Om den heelen program te leezen, klykt hier !

Rhetoryke vergaeringe naer Ghyvelde

Om 't tiende jaer, d'Akademie voor Nuuze Vlaemsche Taele het nog een keer mit de Minysterie voor de Kuulteure edaen om de Weeke van de Fransche Taele en van de Taelen van Frankryk.  De leerlingen van de vlaemsche lessen hen teksten en gedichten eschreeven mee de Vlaemsche streeketaele maer oek in 't Fransch. Ze gaen nulder geschryften kunnen leezen binste de Rhetorykers avend naer Ghyvelde zaeterdag den 24sten van mei op 17:30 in de styf schoone Hofstee van de Hooge Moote van Ghyvelde, Uxemstraete 188. 
Gy zyt welekomen om de nieuwe Vlaemsche geschryften in de streeketaele te kommen hooren !  

Feeste van de Taelen naer Duunkerke den 22sten van maertemaend

Taelefeeste-Salon des langues DuunkerkeZaeterdag, den 22sten van maertemaend de Akademie voor Nuuze Vlaemsche Taele gaet meedoen mee de Feeste van de taelen van Duunkerke.
Ze gaet in 't Huus van de "Communauté Urbaine" van Duunkerke staen van ten 9nen en half toet ten noene en van ten 2en toet ten 6en.
Ter eere van nuuze streeketaele : 't Vlaemsch (kraemtjes, konferensje, initiaesje, spils in 't Vlaemsch,...).

Om den heëlen program te leezen

Members van de FLAREP zyn naer de Ministeerje van 't Schoole en van de Hoogeschoolen ewist

Den 12sten van kortemaend, een stik of 4 members van de Federaesje om de Streeketaelen in 't Puublyk Schoole is in de Ministeerje van 't Schoole en oek van de Hoogeschoolen egaen.
Achter de vooizinge van de propozysje van de Konstituutionneele wet om de Keure van de streeketaelen te weereteeken en achter de wet van de weerefondaesje van 't schoole, deeze vergaeringe wos operecht om te klappen van alle dan me wullen krygen om nuuze taelen en eerst van de achte poointen dat me hen evraegd binste de jaervergaeringe van de FLAREP en zeekers een echte plekke om 't Vlaemsch in 't tweetaelig leeren.