Loading color scheme

Kaester handteëkt de Keure "Ja om 't Vlamsch" en stelt de ingangpaneels in 't West-Vlamsch

Vrydagaevend, de 18de keure voor de tweëtaelighyd "Ja om 't Vlamsch" het nae Kaester handteëkt ewist.

Den nieuwen burgemeëster Jean-Luc Schricke, binste den uutkom inevooisd ewist en ze Konsel hen rechtuut beschikt van de keure te handteëken om 't Vlamsch te kun zien op de paneels van ze prochie al begunnen mee de ingangpaneels. Achter een woord van welekommen Jean-Luc Schricke het ezeid hoe de West-Vlamsche taele importent is voor nhem deurdat zen ouders bekan assan in 't Vlamsch tegaere klappen. Hyzelve hen hadde een deel van zen uutspraeke in 't Vlamsch eschreeven en eleezen.

Den ondervoorzitter van de CCFI, César Storet wos oek daer en hen het ezeid dat hen wult de Vlamsche taele steunen en veele doen binst 5 jaeren in de Vergaeringe van Steien en Durpen. De ingangpaneels hen inauguureerd ewist en gaen nuu esteld zyn. Me bedanken Kaester !