Loading color scheme

Uutvaelen

Je gaet hier defrente uutvaelen vinden op 't vlaemsch.

Muuzyke Feestdaegen, Feesten van de taelen, ...

4de WWV : Vertellingenaevend in den Auguustynmuuzei van Haezebroek

De 4de Weeke van 't West-Vlamsch het vrydag volend mit een vertellingenaevend in den Auguustynmuuzei van Haezebroek.

Meer Leezen

4de WWV : Inauguuraesje van de Vlamsche ingangpaneels van Maerkappel

In den kaeder van de 4de Weeke van 't West-Vlamsch me hen de vuuf ingangpaneels van Maerkappel inauguureerd.

Meer Leezen

4de WWV : Tweëtaeligen patrimoonjevoettoer na Eekelsbeeke

Woensdagachternoene, de meidoenders van den patrimoonjevoettoer van de 4de Weeke van 't West-Vlamsch hen 't schoon durp van Eekelsbeeke ontvangd in 't Vlamsch en in 't Fransch

Meer Leezen

4de WWV : Vlamsche liedjesaevend in de Jan-Bartherberge na Greevelingen

Een Vlamsche liedjesaevend wos vrydag aevend operecht in de styf schoone plekke van de herberge Jan Bart van Grevelingen die de Tourvillewerplekke bevrydt.

Meer Leezen

4de WWV : Tweëtaelige Moederfeeste

Eënigste zoete woorden voor de Moederfeeste.

Me wenschen een goe feeste an alle de moeders van Vlaenderen en van elders. En voor nhuldere feeste, ze gaen hier tweëtaelige teksten kunnen leezen : Moederfeeste