Loading color scheme

Uutvaelen

Je gaet hier defrente uutvaelen vinden op 't vlaemsch.

Muuzyke Feestdaegen, Feesten van de taelen, ...

4de WWV : Tweëtaelige Moederfeeste

Eënigste zoete woorden voor de Moederfeeste.

Me wenschen een goe feeste an alle de moeders van Vlaenderen en van elders. En voor nhuldere feeste, ze gaen hier tweëtaelige teksten kunnen leezen : Moederfeeste

4de Weeke van de West-Vlamsche taele

De 4de Weeke van de West-Vlamsche taele gaet gebeuren van den 25sten van Meimaend toet den 1sten van Garsmaend in de Vlamsche streeke mee veele aktiviteiten binst die 8 daegen en een volendaevend den 7sten van Garsmaend in den Augustynmuuzei van Haezebroek.

Meer Leezen

Vergaeringe mee den Werkgroep Streeketaelen in den Parlement

Den Grooten Woordenboek van 't West-Vlamsch in Frankryk komt voor Kerstdag

Hondschoote : de Claude-Gossetplekke inauguureerd mee 22 tweëtaelige paneels