Loading color scheme

Uutvaelen

Je gaet hier defrente uutvaelen vinden op 't vlaemsch.

Muuzyke Feestdaegen, Feesten van de taelen, ...

Vlaemsch en Vooizinge om de depuuteien

De vooizinge om den President is edaen, me moeten nuuw de depuuteien invooizen.
M' hen eschreeven an de kandidaeten van de drie deelen van d'arroundyssement van Duunkerke
'T zyn veele van die kandidaeten dien nuuzen tekst "Ja om het vlaemsch" al eteeken hen.
En m' hen nuuw 3 vraegen estelt :
  • At je gaet inevooisd zyn, hoe gaet je doen om dat het vlaemsch eleerd gaet zyn ?
  • Wuk peinst je van d 'Europeansche Keure om de Streeketaelen van te teeken ? 
  • Zyt je akoord omdat de puublyke plakkaerds tweetaelig zyn ?


Je gaet d'antooren van de kandidaeten kunleezen al klyken hier 

Streeketaelen en vooizinge om den President

In een paer daegen, me gaen den naesten President van de fransche Repuublyke vooizen.

Nuuze Akademie is member van de "Collectif du 31 mars 2012" en ze wult doen weeten wulk de kandydaeten om president te zyn peinzen van de streeketaelen. Deurdat zounder wet, zounder de Konstytuusje van Frankryk te veranderen, en zounder d'Europeesche Keure om de streeketaelen te teeken, 't en gaet nie veraenderen en verbeeteren om nuuze streeketaelen en voral om nuus vlaemsch. 
D'oungelykighyd tusschen 't vlaemsch en d'andere streeketaelen van Frankryk gaet nooit weggaen zounder dat.

Voor te kiezen en te vooizen, lees maer :

Manifestaesje om de streeketaelen Rysel - 31/03/2012

Mevrouwe de Rectrice van d'Akademie van Rysel en Meneer den Minister van 't Schoole en doen nieten om nuuze streeketaele. Z'hen nog minder edaen of passeerde jaer !

D'associaesjen van d'Akademie voor Nuuze Vlaemsche Taele en d'Ingevooisde Menschen dien de petysje "Ja om het vlaemsch" (www.anvt.org) eteeken hen, hen beschikt in den kaeder van den nationaelen dag om de streeketaelen in 't schoole, 

van een manifestaesje t'oprichten, 

zaeterdag den 31sten van maertemaend naer Rysel

om dat 't vlaemsch en 't patoosch eleerd kun zyn in 't schoole

en om een wet te krygen om nuuze streeketaelen.

Komt maer mee vriend, kinders en maets !

Om dat de menschen nie slechte gedachten en hen, m' en wullen geen vlaeken zien, maer djuust plakkaerds mee daerop eschreeven « Le droit à l’enseignement du flamand pour nos enfants », « Het Vlaemsch voor nuuze joungens in ‘t Schoole » « Une loi pour nos langues régionales » « Een wet om nuuze streeketaelen » en oek doedelzakken, trommels en ael. D'ingevooisde menschen moeten oek nulder driekoleurde echarpen andoen.

De manifestaesjen gaet wandelen van den Rectoraet toet de Prefectuure van ten 10en toet ten 11en en half.

D'andere manifestaesjen op www.languesrégionales.org


Tegaere om nuuze streeketaelen

Manifestaesje streeketaelen Rysel 2012-03-31Mee zoveele manifestaesjen in tefrende streeken van Frankryk, vandaege was den dag van de streeketaelen in Frankryk.

Den artykel 75-1 dien in de Konstytuusje van de fransche Naesje ineschreeven ewist het in 't jaere 2008 en het niet edaen om de taelen van nuuze streeken.
Maer 't is bykan de vooizinge om den President en de members van den Raed van de Naesje te kiezen. En 't is daervooren dat de menschen hen vandaege een manifestaesje opericht in veele streeken van Frankryk (ziet maer op http://www.languesregionales.org/ ).

In nuuze streeke, de menschen dien vlaemsch ou patoosch klappen hen beschikt om tegaere te zeggen dat ze wullen dat nuldere taelen eleerd zyn in 't schoole.

Om meer te weeten (maer 't is in 't fransch)
La Voix du Nord , Voix du Nord 2 , Voix du Nord 3 ,
20 minutes

TF1 , le Point , la Gazette des communes
fr.news.yahoo.com

Landvergaeringe van de Streeketaelen in 't puublyk Schoole in Vlaenderen - 22, 23, 24sten oktoober

25ste Landvergaeringe FLAREP De FLAREP - Federaesje om de Streeketaelen in 't Puublyk Schoole - het opericht ewist naer Bayonne (Baskland) in november 1987. Ze vergaerd de grootste associaesjen of federaesjen van ouders of van kosters dien tegaere werken om de streeketaelen in 't puublyk schoole. Ze richt een landvergaeringe op,  een keer t' jaers, om te bepeinzen en oek om te vraegen wynne dat zyn member-associaesjen wullen krygen. Ze klappen van den officieelen kaeder en van de bewillighyd van d'autoriteiten om de taelen van Frankryk te doen leeren. 
Diet jaer, 't is in Vlaenderen dat de 25ste landvergaeringe van deeze federaesje gaet opericht zyn van d'Akademie voor Nuuze Vlaemsche Taele (die member is) den 22sten, 23sten en 24sten van oktoober in tefrende steien van nuuze streeke : Duunkerke, Bergen, Rysel en oek in West-Vlaenderen : naer de Panne.

In 't herte van deeze 25ste vergaeringe : d'inschryvinge van 't west-vlaemsch op de lyste van de streeketaelen die kun eleerd zyn in 't schoole, maer oek importente eegenkomsten mit ingevooisde menschen van tefrende streeke van Frankryk, mit d'officieele organisaesjen om streeketaelen, mee schoolekosters en ouders van 't heel land. Alleman is welekommen en ooverael d'ingevooisde menschen, de direkteurs van de schoolen, de kosters, d'ouders en d'associaesjen die om de streeketaelen werken. 
Je gaet den heelen program vinden al klyken op 't plakkaerdje hier.  ====>