Loading color scheme

Nieuws

Streeketaelen en vooizinge om den President

In een paer daegen, me gaen den naesten President van de fransche Repuublyke vooizen.

Nuuze Akademie is member van de "Collectif du 31 mars 2012" en ze wult doen weeten wulk de kandydaeten om president te zyn peinzen van de streeketaelen. Deurdat zounder wet, zounder de Konstytuusje van Frankryk te veranderen, en zounder d'Europeesche Keure om de streeketaelen te teeken, 't en gaet nie veraenderen en verbeeteren om nuuze streeketaelen en voral om nuus vlaemsch. 
D'oungelykighyd tusschen 't vlaemsch en d'andere streeketaelen van Frankryk gaet nooit weggaen zounder dat.

Voor te kiezen en te vooizen, lees maer :

Tegaere om nuuze streeketaelen

Manifestaesje streeketaelen Rysel 2012-03-31Mee zoveele manifestaesjen in tefrende streeken van Frankryk, vandaege was den dag van de streeketaelen in Frankryk.

Den artykel 75-1 dien in de Konstytuusje van de fransche Naesje ineschreeven ewist het in 't jaere 2008 en het niet edaen om de taelen van nuuze streeken.
Maer 't is bykan de vooizinge om den President en de members van den Raed van de Naesje te kiezen. En 't is daervooren dat de menschen hen vandaege een manifestaesje opericht in veele streeken van Frankryk (ziet maer op http://www.languesregionales.org/ ).

In nuuze streeke, de menschen dien vlaemsch ou patoosch klappen hen beschikt om tegaere te zeggen dat ze wullen dat nuldere taelen eleerd zyn in 't schoole.

Om meer te weeten (maer 't is in 't fransch)
La Voix du Nord , Voix du Nord 2 , Voix du Nord 3 ,
20 minutes

TF1 , le Point , la Gazette des communes
fr.news.yahoo.com

2 nieuwe tweetaelige boeken te koopen

Schryven en klappenD'akademie voor Nuuze Vlaemsche Taele het twee nieuwe tweetaelige boeken edruukt mee d'helpe van 2 members van d'ANVT :

Schryven en klappen - Pour apprendre le flamand  : 'T is een boek om de vlaemsche taele te leeren. Hen is eschreeven en de schilderien zyn emakt van Frédéric Devos, schoolekoster in 't Puublyk schoole. De 32ste lessen klappen van 't daegeliksche leeven, de tradysjen en de vlaemsche kulteure.

Stylen en menschen van Vlaenderen - Métiers et gens de Flandre / Op enStylen en menschen van Vlaenderen langst de zee - Sur et au bord de la mer : van een gedacht van d'assocyaesje Het Reuzekoor en ze president – Marie-Christine Lambrecht. Je gaet de kennisse maeken mit de kleëne geschilderde kaboutertjes dien emakt ewist hen van den artist en Duunkerkenaer Pierre Herlez. De styf schoone portretten zyn in paegen ezetten van Frédéric Rau. Mit die terracotta bildjes dat Pierre Herlez zo schoone emakt het, je gaet d'oude werkstylen van oovertyd, deëlinge van nuuze Westhoeksche Vlaenderen, kunnen weerezien en weereleeven. 

Al klykken hier op de bildjes, je gaet ael weeten op die boeken en je gaet ze kunnen koopen. En is 't dat nie een schoon kadootje te geeven !

Manifestaesje om de streeketaelen Rysel - 31/03/2012

Mevrouwe de Rectrice van d'Akademie van Rysel en Meneer den Minister van 't Schoole en doen nieten om nuuze streeketaele. Z'hen nog minder edaen of passeerde jaer !

D'associaesjen van d'Akademie voor Nuuze Vlaemsche Taele en d'Ingevooisde Menschen dien de petysje "Ja om het vlaemsch" (www.anvt.org) eteeken hen, hen beschikt in den kaeder van den nationaelen dag om de streeketaelen in 't schoole, 

van een manifestaesje t'oprichten, 

zaeterdag den 31sten van maertemaend naer Rysel

om dat 't vlaemsch en 't patoosch eleerd kun zyn in 't schoole

en om een wet te krygen om nuuze streeketaelen.

Komt maer mee vriend, kinders en maets !

Om dat de menschen nie slechte gedachten en hen, m' en wullen geen vlaeken zien, maer djuust plakkaerds mee daerop eschreeven « Le droit à l’enseignement du flamand pour nos enfants », « Het Vlaemsch voor nuuze joungens in ‘t Schoole » « Une loi pour nos langues régionales » « Een wet om nuuze streeketaelen » en oek doedelzakken, trommels en ael. D'ingevooisde menschen moeten oek nulder driekoleurde echarpen andoen.

De manifestaesjen gaet wandelen van den Rectoraet toet de Prefectuure van ten 10en toet ten 11en en half.

D'andere manifestaesjen op www.languesrégionales.org


Vlaemschen aevend in de Taelen herberg van Duunkerke

Den eersten aevend van 't schoolejaer 2011-2012 van de Taelen herberg, is een Vlaemschen aevend. 'T gaet oensdag gebeuren, den 23sten van november 2011 vansichten 6 en half in den Kof'ty, 3 digue des Alliés, 59140 Dunkerque.
Je gaet de schoonighyd van de vlaemsche taele kun ontdekken mee dit program :
- vertoog van de streeketaele,
- vlaemsche liedjes,
- vlaemsche specialiteiten smaeken.
D'heële bende van de Taelen herberg beit op je !

Subcategorieën

Deze nieuws gaen an 't verbeeteren van 't nethuuseke

Die aktualyteiten klappen van de nieuwe boeken of CDs in 't Vlamsch maer oek van leuteprograms (theater,...)

Je gaet hier defrente uutvaelen vinden op 't vlaemsch.

Muuzyke Feestdaegen, Feesten van de taelen, ...

Je gaet hier d'aktyviteiten van 't gebruuk van 't vlaemsch vinden
Vlaemsche lessen, konversaesjen, ...

Les actualités suivantes concernent directement l'institut.

Exemples: Assemblée Générale, Réunion au Ministère de l'éductation, ...