Loading color scheme

Manifestaesje om de streeketaelen Rysel - 31/03/2012

Mevrouwe de Rectrice van d'Akademie van Rysel en Meneer den Minister van 't Schoole en doen nieten om nuuze streeketaele. Z'hen nog minder edaen of passeerde jaer !

D'associaesjen van d'Akademie voor Nuuze Vlaemsche Taele en d'Ingevooisde Menschen dien de petysje "Ja om het vlaemsch" (www.anvt.org) eteeken hen, hen beschikt in den kaeder van den nationaelen dag om de streeketaelen in 't schoole, 

van een manifestaesje t'oprichten, 

zaeterdag den 31sten van maertemaend naer Rysel

om dat 't vlaemsch en 't patoosch eleerd kun zyn in 't schoole

en om een wet te krygen om nuuze streeketaelen.

Komt maer mee vriend, kinders en maets !

Om dat de menschen nie slechte gedachten en hen, m' en wullen geen vlaeken zien, maer djuust plakkaerds mee daerop eschreeven « Le droit à l’enseignement du flamand pour nos enfants », « Het Vlaemsch voor nuuze joungens in ‘t Schoole » « Une loi pour nos langues régionales » « Een wet om nuuze streeketaelen » en oek doedelzakken, trommels en ael. D'ingevooisde menschen moeten oek nulder driekoleurde echarpen andoen.

De manifestaesjen gaet wandelen van den Rectoraet toet de Prefectuure van ten 10en toet ten 11en en half.

D'andere manifestaesjen op www.languesrégionales.org