Loading color scheme

Landvergaeringe van de Streeketaelen in 't puublyk Schoole in Vlaenderen - 22, 23, 24sten oktoober

25ste Landvergaeringe FLAREP De FLAREP - Federaesje om de Streeketaelen in 't Puublyk Schoole - het opericht ewist naer Bayonne (Baskland) in november 1987. Ze vergaerd de grootste associaesjen of federaesjen van ouders of van kosters dien tegaere werken om de streeketaelen in 't puublyk schoole. Ze richt een landvergaeringe op,  een keer t' jaers, om te bepeinzen en oek om te vraegen wynne dat zyn member-associaesjen wullen krygen. Ze klappen van den officieelen kaeder en van de bewillighyd van d'autoriteiten om de taelen van Frankryk te doen leeren. 
Diet jaer, 't is in Vlaenderen dat de 25ste landvergaeringe van deeze federaesje gaet opericht zyn van d'Akademie voor Nuuze Vlaemsche Taele (die member is) den 22sten, 23sten en 24sten van oktoober in tefrende steien van nuuze streeke : Duunkerke, Bergen, Rysel en oek in West-Vlaenderen : naer de Panne.

In 't herte van deeze 25ste vergaeringe : d'inschryvinge van 't west-vlaemsch op de lyste van de streeketaelen die kun eleerd zyn in 't schoole, maer oek importente eegenkomsten mit ingevooisde menschen van tefrende streeke van Frankryk, mit d'officieele organisaesjen om streeketaelen, mee schoolekosters en ouders van 't heel land. Alleman is welekommen en ooverael d'ingevooisde menschen, de direkteurs van de schoolen, de kosters, d'ouders en d'associaesjen die om de streeketaelen werken. 
Je gaet den heelen program vinden al klyken op 't plakkaerdje hier.  ====>