Loading color scheme

Uutvaelen

Je gaet hier defrente uutvaelen vinden op 't vlaemsch.

Muuzyke Feestdaegen, Feesten van de taelen, ...

De ANVT het ze Jaervergaeringe zaeterdag houden na Kassel

Zaeterdag, ’t wos de Jaervergaeringe van de ANVT na Kassel mit een vriendlik ontvang van ze burgemeëster Dominique Joly.
Meer Leezen

Zuudpeëne handteëkt de 35ste keure "Ja om 't Vlamsch"

Zuudpeëne en ze burgemeëster Christian Bellynck hen de 35ste Keure "Ja om 't Vlamsch" van den nuchtend handteëkt mee 't steun van den Senataer Jean-Pierre Decool.
Meer Leezen

Steënbeeke handteëkt de 36ste Keure "Ja om 't Vlamsch"

En deeze keër, 't is Steënbeeke die de keure "Ja om 't Vlamsch" handteëkt het, de 36ste !

Meer Leezen

De vooizinge 2022 voor de-n President-e en de streeketaelen.

Den 10sten en den 24sten van April, me gaen de-n naeste-n President-e van de Fransche Repuublyke kiezen.
Nuuzen werkgroep "Om Nuuze Taelen te Doen Leeven" (rond 40 associaesjen voor de bescherminge van de streeketaelen) het 6 vraegen eegen de kandidaeten ezonden.
Meer Leezen