Loading color scheme

Uutvaelen

Je gaet hier defrente uutvaelen vinden op 't vlaemsch.

Muuzyke Feestdaegen, Feesten van de taelen, ...

9ste Weeke van 't West-Vlamsch 06-13/04/2024

De 9ste Weeke van 't West-Vlamsch in Frankryk gaet begunnen. Binst de heële weeke je gaet kun meidoen mee defrente aktiviteiten (buuten den dysendag in de schoolen).
Meer Leezen

De ANVT-ILRF wenscht julder ael een gelukkig en zaelig Nieuwjaer 2024 !

Vergaeringe in de Ministeerie van de Hoogeschoolen en 't Onderzoek

Vandaege, de ANVT wos na Parys in de Ministeerie van de Hoogeschoolen en 't Onderzoek mee de Raedgeeve van de Minister.
Meer Leezen

De 50 keuren "Ja om 't Vlamsch" voor de tweëtaelige paneels evierd na Bambeeke !

Zundag, me hen de 50 keuren evierd na Bambeeke mee Burgemeësters, inevooisde menschen en liefhebbers van nuuze Vlamsche taele.

Meer Leezen

Akademyken Raed van de Streeketaelen in den Rectorat van Rysel

Vandaege, me hen mei-edaen mit den ARST in den Rectorat van Rysel. 'T is nuu 't tweëde jaer dat 't leëren van 't West-Vlamsch officiël is in de schoolen in nuuze Streeke.

Meer Leezen