Loading color scheme

Akademyken Raed van de Streeketaelen in den Rectorat van Rysel

Vandaege, me hen mei-edaen mit den ARST in den Rectorat van Rysel. 'T is nuu 't tweëde jaer dat 't leëren van 't West-Vlamsch officiël is in de schoolen in nuuze Streeke.

Me hen tegaere eklapt van de situaesje van 't leëren, van de formaesje van de schoolekosters binst nhulder werk maer oek van de stuudenten in de Universiteit en ton van 't verheuren van nieuwe kosters om 't West-Vlamsch te kun leëren in nieuwe schoolen, koleegen en lyceen. 'T is nog veele werk te doen en Mevrouwe de Rectrice Valérie Cabuil het ezeid dat ze t' akkoord is om mee de ANVT te werken voor deeze formaesje.