Loading color scheme

Depuuteisvooizingen

Lyk de geweunte, me hen vraegen eegen de kandidaeten ezonden op de streeketaelen en 't gonne dan ze gaen doen evraegd en ze inevooisd gaen zyn.

Deeze keër, me hen de vraegen mee nuuzen nasionaelen werkgroep eschreeven "Om Nuuze Taelen Te Doen Leeven".

Je gaet hier de vraegen kun leezen en oek de antoorden van de kandidaeten dien nuuze streeketaelen wullen beschermen en helpen.