Loading color scheme

'T gebruuk van 't Vlamsch

Je gaet hier d'aktyviteiten van 't gebruuk van 't vlaemsch vinden
Vlaemsche lessen, konversaesjen, ...

De vlaemsche lessen in 't schoole en mee d'associaesjen gaen weere-begunnen

Mee 't nieuw schoolejaer de vlaemsche lessen gaen voorwaert. 'T zyn nog een keer nieuwe lessen.
Lessen mee d'associaesjen om de groote menschen : ze gaen egeeven zyn in 19 prochien, van Duunkerke toet Niepkerke mee 26 lessen elk weeke van den maendag toet den zaeterdag achternoene. 'T zyn oek 7 konversaesjen waer de menschen gaen vlaemsch kun klappen.
In 't krutschoole : 'T vlaemsch is eleerd in 4 schoolen van d'arroundyssement : 3 puublyke schoole (van den CE2 toet den CM2) en een lyber schoole (van de MS toet den CM2) waer ze kun vansichten 't jaer 2007 de streeketaele leeren. Een initiaesje gaet oek egeeven zyn in de lyber schoole van Arnyke en in de lyber schoole en de puublyke schoole van Respoe.
In de koleegen : Dit jaer, ’t zyn drie lyber koleegen dien gaen vlaemsche lessen geeven an de jounge menschen van de 6de en oek an de 5de : in Bergen, Broekburg en Hondschoote.
En nuuw in d’Hoogeschoole van Rysel I : een taelewerkplekke om het vlaemsch bestaet om de dien die in d’Hoogeschoole van Rysel I ineschreeven zyn of werken.

Om ael te weeten je moet klyken op
: vlaemsche lessen2013-2014

Nieuwe versje van den netwoordenboek

Mee de nieuwe versje van oktoober 2012, je gaet 500 woorden meer vingen.’T zyn nuuw 3752 woorden daerin : 1492 Vlaemsche woorden dien verfranscht zyn en 2260 Fransche woorden dien vervlaemscht zyn.En ’t zyn oek 632 eksplikaesjen, om beeter te verstaen wuk de woorden wullen zeggen, en 45 spreekwoorden of spreekfatsoenen. 
Lik veele menschen hen dat nuus evraegd, je gaet eënigste woorden oek in fonetyke te kun leezen en me gaen dat, een lytje op een keer, om den heëlen woordenboek doen.

De vlaemsche lessen in 't schoole en mee d'associaesjen weere-begunnen

‘T nieuw schoolejaer is daer, om de groote menschen, in ’t schoole, in de koleegen en oek in d’Hoogeschoole !
De vlaemsche lessen gaen nog een keer voorwaert. 'T zyn nog een keer veele lessen en een goed nieuw.
Lessen mee d'associaesjen om de groote menschen : ze gaen egeeven zyn in 19 prochien, van Duunkerke toet Niepkerke mee 26 lessen elk weeke van den maendag toet den zaeterdag. 'T zyn oek 7 konversaesjen waer de menschen gaen vlaemsch kun klappen. ’T is d’eerste keer dat men zoveele lessen.
In 't krutschoole : 'T vlaemsch is eleerd in 4 schoolen van d'arroundyssement : 3 puublyke schoole (van den CE2 toet den CM2) en een lyber schoole (van de GS toet den CM2) waer ze kun vansichten 't jaer 2007 de streeketaele leeren (13 lessen).
In de koleegen : Dit jaer, ’t zyn drie lyber koleegen dien gaen vlaemsche lessen geeven an de jounge menschen van de 6de en oek misschiens an de 5de : in Bergen, Broekburg en Hondschoote.
En nuuw in d’Hoogeschoole van Rysel I : 'T is 't teeken dan m'hen een nieuwe paege edraeit mit een taelewerkplekke om het vlaemsch om de dien die in d’Hoogeschoole van Rysel I ineschreeven zyn. At j’en het dat nog nie edaen, ’t is nuuw tyd ! 

Achter den suukses van de probaesje van de vlaemsche lessen in ’t schoole, m’hen een geschryft egeeven an de Mynisterie voor ’t Schoole mee d’helpe van een stik of hounderd ingevooisde menschen om een akoord te krygen omdat de streeketaele kut eleerd zyn in alle de schoolen dien dat vraegen.
Om ael te weeten je moet klyken op
: vlaemschelessen2012-2013

Belle : 'T leeven vòòr 't gevecht

De leerlingen van de Vlaemsche lessen van Belle hen 4 theaeterstikjes espilt binste den spektaekel om de verjaerdag van ’t ende van d’eerste wèèreldoorlooge. De stikjes klapsten van ’t leeven van de Bellenaers in dien tyd, tusschen daegeliksche leeven en gevechten.
Misschiens ’t begun van een Vlaemsche theaetertroppe in Belle ?

Plakkaerd       Gazette artykel

Vlaemschen aevend in de Taelen herberg van Duunkerke

Den eersten aevend van 't schoolejaer 2011-2012 van de Taelen herberg, is een Vlaemschen aevend. 'T gaet oensdag gebeuren, den 23sten van november 2011 vansichten 6 en half in den Kof'ty, 3 digue des Alliés, 59140 Dunkerque.
Je gaet de schoonighyd van de vlaemsche taele kun ontdekken mee dit program :
- vertoog van de streeketaele,
- vlaemsche liedjes,
- vlaemsche specialiteiten smaeken.
D'heële bende van de Taelen herberg beit op je !