Loading color scheme

'T gebruuk van 't Vlamsch

Je gaet hier d'aktyviteiten van 't gebruuk van 't vlaemsch vinden
Vlaemsche lessen, konversaesjen, ...

Een nieuwen groep van Vlaemsche konversaesjen operecht naer Koudekerke

SOS Blootland (associaesje-member van de ANVT) en de "Plaisirs de la Vie", hen een nieuwen groep van Vlaemsche konversaesjen operecht naer Koudekerke in de Simonssaele - Jean Vilar Center, den 28sten van kortemaend van ten 14nen toet den 16nen mee de helpe van Bernard Dannoot. Den program : Vlaemsch leezen, gedichten zeggen en liedjes zingen al een potje kaffee drinken. Mee een stik of veertig meidoenders, 't was een heelen suukses. Ze kommen weere den 14sten van maertemaend in de zelfde saele en op de zelfde eure.

Nog een keer een nieuw hoeksche waer dat me gaen de Vlaemsche taele tegaere kunnen klappen en doen verbeeteren. Felicitaesjen an de vrywilligen !

De vlaemsche lessen in 't schoole en mee d'associaesjen gaen weere-begunnen

Mee 't nieuw schoolejaer de vlaemsche lessen gaen voorwaert. 'T zyn nog een keer nieuwe lessen.
Lessen mee d'associaesjen om de groote menschen : ze gaen egeeven zyn in 19 prochien, van Duunkerke toet Niepkerke mee 26 lessen elk weeke van den maendag toet den zaeterdag achternoene. 'T zyn oek 7 konversaesjen waer de menschen gaen vlaemsch kun klappen.
In 't krutschoole : 'T vlaemsch is eleerd in 4 schoolen van d'arroundyssement : 3 puublyke schoole (van den CE2 toet den CM2) en een lyber schoole (van de MS toet den CM2) waer ze kun vansichten 't jaer 2007 de streeketaele leeren. Een initiaesje gaet oek egeeven zyn in de lyber schoole van Arnyke en in de lyber schoole en de puublyke schoole van Respoe.
In de koleegen : Dit jaer, ’t zyn drie lyber koleegen dien gaen vlaemsche lessen geeven an de jounge menschen van de 6de en oek an de 5de : in Bergen, Broekburg en Hondschoote.
En nuuw in d’Hoogeschoole van Rysel I : een taelewerkplekke om het vlaemsch bestaet om de dien die in d’Hoogeschoole van Rysel I ineschreeven zyn of werken.

Om ael te weeten je moet klyken op
: vlaemsche lessen2013-2014

Belle : 'T leeven vòòr 't gevecht

De leerlingen van de Vlaemsche lessen van Belle hen 4 theaeterstikjes espilt binste den spektaekel om de verjaerdag van ’t ende van d’eerste wèèreldoorlooge. De stikjes klapsten van ’t leeven van de Bellenaers in dien tyd, tusschen daegeliksche leeven en gevechten.
Misschiens ’t begun van een Vlaemsche theaetertroppe in Belle ?

Plakkaerd       Gazette artykel

Nieuwe versje van den netwoordenboek

Mee de nieuwe versje van oktoober 2012, je gaet 500 woorden meer vingen.’T zyn nuuw 3752 woorden daerin : 1492 Vlaemsche woorden dien verfranscht zyn en 2260 Fransche woorden dien vervlaemscht zyn.En ’t zyn oek 632 eksplikaesjen, om beeter te verstaen wuk de woorden wullen zeggen, en 45 spreekwoorden of spreekfatsoenen. 
Lik veele menschen hen dat nuus evraegd, je gaet eënigste woorden oek in fonetyke te kun leezen en me gaen dat, een lytje op een keer, om den heëlen woordenboek doen.

De vlaemsche lessen in 't schoole en mee d'associaesjen weere-begunnen

‘T nieuw schoolejaer is daer, om de groote menschen, in ’t schoole, in de koleegen en oek in d’Hoogeschoole !
De vlaemsche lessen gaen nog een keer voorwaert. 'T zyn nog een keer veele lessen en een goed nieuw.
Lessen mee d'associaesjen om de groote menschen : ze gaen egeeven zyn in 19 prochien, van Duunkerke toet Niepkerke mee 26 lessen elk weeke van den maendag toet den zaeterdag. 'T zyn oek 7 konversaesjen waer de menschen gaen vlaemsch kun klappen. ’T is d’eerste keer dat men zoveele lessen.
In 't krutschoole : 'T vlaemsch is eleerd in 4 schoolen van d'arroundyssement : 3 puublyke schoole (van den CE2 toet den CM2) en een lyber schoole (van de GS toet den CM2) waer ze kun vansichten 't jaer 2007 de streeketaele leeren (13 lessen).
In de koleegen : Dit jaer, ’t zyn drie lyber koleegen dien gaen vlaemsche lessen geeven an de jounge menschen van de 6de en oek misschiens an de 5de : in Bergen, Broekburg en Hondschoote.
En nuuw in d’Hoogeschoole van Rysel I : 'T is 't teeken dan m'hen een nieuwe paege edraeit mit een taelewerkplekke om het vlaemsch om de dien die in d’Hoogeschoole van Rysel I ineschreeven zyn. At j’en het dat nog nie edaen, ’t is nuuw tyd ! 

Achter den suukses van de probaesje van de vlaemsche lessen in ’t schoole, m’hen een geschryft egeeven an de Mynisterie voor ’t Schoole mee d’helpe van een stik of hounderd ingevooisde menschen om een akoord te krygen omdat de streeketaele kut eleerd zyn in alle de schoolen dien dat vraegen.
Om ael te weeten je moet klyken op
: vlaemschelessen2012-2013