Loading color scheme

'T gebruuk van 't Vlamsch

Je gaet hier d'aktyviteiten van 't gebruuk van 't vlaemsch vinden
Vlaemsche lessen, konversaesjen, ...

De vlaemsche lessen in 't schoole en mee d'associaesjen weere-begunnen

‘T nieuw schoolejaer is daer, om de goote menschen, in 't schoole... en oek in de collegen !
De vlaemsche lessen gaen nog een keer voorwaert. 'T zyn meer lessen en een goed nieuw.
Lessen mee d'associaesjen om de groote menschen : ze gaen egeeven zyn in 18 prochien, van Duunkerke toet Niepkerke mee 25 lessen elk weeke van den maendag toet den zaeterdag. 'T zyn oek 6 konversaesjen waer de menschen gaen vlaemsch kun klappen.
In 't kleen schoole : 'T vlaemsch is eleerd in 4 schoolen van d'arroundyssement : 3 puublyke schoole en een lyber schoole waer ze kun vansichten 't jaer 2007 de streeketaele leeren van den CE2 toet den CM2 (12 lessen). Me wullen nuuw dat de Mynisterie voor 't Schoole een akoord geeft om dat de streeketaele kut eleerd zyn in alle de schoolen dien dat vraegen.
En nuuw in de collegen : 'T is 't goed nieuw van 't jaer : twee lyber collegen gaen vlaemsche lessen geeven an de jounge menschen van de 6de en eën van de twee oek an de 5de. 'T is 't teeken dan m'hen een paege edraeit.
Om ael te weeten je moet klyken op : vlaemschlessen2011-2012

Een vlaemsch/fransch netoordenboek

Je gaet nuuw een oordenboek kunnen vinden op 't nethuuseke van d'Akademie voor Nuuze Vlaemsche Taele.
'T werk van den werkgroep "Akademie" is edaen mit d'helpe van den boek van Jean Louis Marteel en van den oordenboek Fagoo-Sansen-Simon. D'Akademie gaet voorwaert mee zyn  oordenboek al schryven d'oorden mee de nieuwe spellinge die beschikt ewist het van de members van dien werkgroep. 'T zyn al 1200 vlaemsch/fransch oorden en 500 spreuken. Elk maend een nieuwen deel gaet op 't nethuuseke eleid zyn toet dat me gaen 10.000 oorden en bekan 4.000 spreuken hen. Me gaen oek een fransch/vlaemsch deel leggen op 't nethuuseke binste kortemaend. Ton, me gaen twee keer zo veele oorden hen.
Den werkgroep "Bewaering van de Taele" werkt oek elk maend, mit een stik of twaelve members dien ossan vlaemsch eklapt hen, om mei te doen om oorden te kunnen vinden voor den oordenboek. Den oordenboek gaet ton edrukt zyn mee 10.000 vlaemschen oorden. De kosters en de leerlingen, en alle de menschen dien in 't vlaemsch schryven, beiden achter een zulken boek. Azoo, ze gaen den boek kunnen krygen, een bitje op een keer en zounder te betaelen.

Vlaemsche lessen en Konversaesjen begunnen in d’arroundyssement van Duunkerke

 Om ‘t nieuw schoolejaer, de vlaemsche lessen gaen voorwaert. In ‘t begun van d’ANVT in ‘t jaer 2004, ze waeren mee 12. Om ‘t schoolejaer 2009-2010, ze gaen nuuw 30 zyn in d’arroundyssement van Duunkerke (toet Armentiers). ‘T zyn 21 vlaemsche lessen die in 15 prochien opericht zyn, 6 vlaemsche konversaesjen en 12 vlaemsche lessen dien op schoole egeeven zyn (4 CE2, 4 CM1 et 4 CM2 in 4 schoolen : 3 puublykke schoolen en 1 lyber schoole). Uut ‘t schoole, de lessen zyn egeeven mee d’helpe van assocyaesjen of gemeenten en d’ANVT doet de Vlaemsche lessen verbeeteren.

Vlaemsche lessen en Konversaesjen begunnen in d’arroundyssement van Duunkerke

Plakkaert Lessen 2010-2011Om ‘t nieuw schoolejaer, de vlaemsche lessen gaen voorwaert. Deeze keer, m'hen 25% lessen meer mee Duunkerke, Steenvoorde, Belle (2) en Nieppe. In d’arroundyssement van Duunkerke, je gaet nuuw 25 vlaemsche lessen en 6 vlaemsche konversaesjen vinden en 12 vlaemsche lessen dien op schoole egeeven zyn (4 CE2, 4 CM1 et 4 CM2 in 4 schoolen : 3 puublyke schoolen en 1 lyber schoole). Buuten ‘t schoole, de lessen zyn egeeven mee d’helpe van associaesjen of gemeenten en d’ANVT doet de Vlaemsche lessen verbeeteren.

"Van duuven en menschen", vlaemsch stikje deur 'n volkstheater van Flor Barbry

Volkstheater van Flor Barbry'N volkstheater voor Fransch Vlaenderen van Flor Barbry is weere om 't sezoen  2008-2009. Hen het een stikje van 't jaere 1990 vernieuwt : "Van duuven en menschen". Dat stikje gaet in 't westvlaemsch espelt zyn. 'N volkstheater van Flor Barbry gaet in 13 prochies van Fransch Vlaenderen en 14 van Vlaenderen van over de schreeve speelen tusschen 'n 22sten van november en 'n 1sten van maertemaend. 'T is vansichten 't jaere 1954 dat 'n volkstheater spelt mee succes en j' en kut de stikjes nie gaen zien en hooren zonder lachen ... of kryschen. Die stikjes zyn oek d'okkaesje vansichten meer of 50 jaeren van t' hooren dat nuuze streeketaele, een taele van de Vlaemingen van de twee kanten van de schreeve is. Om meer te weeten, gaet maer daer kyken :  http://www.volkstoneel.be/