Loading color scheme

Nieuws

2de taelekunste formaesje op 't West-Vlamsch

De tweëde taelekunste formaesje het woensdag na Steenvoorde begunnen mee meidoenders die de histoorie van nuuze streeketaele wullen weeten

Meer Leezen

Vergaeringe in den buurow van den Europeanschen Parlement na Parys : de streeketaelen in de schoolen

De associaesjen voor 't leëren van de streeketaelen in Frankryk hen enooen ewist van François Alfonsi -Europeanschen depuutei en Paul Molac depuutei en voorzitter van de stuudengroep voor de streeketaelen en kuulteuren in den Parlement.

Meer Leezen

25 Vlamsche of tweëtaelige straetepaneels na Wormhout

25 Vlamsche of tweëtaelige paneels hen vandaege inaugureerd ewist na Wormhout in den kaeder van de keure "Ja om 't Vlamsch".

Meer Leezen

De Vlamsche lessen in 't schoole en mee de associaesjen gaen weerebegunnen

Mee 't nieuw schoolejaer de Vlamsche lessen gaen voorwaert. Je gaet nog een keer veele lessen kunnen vingen.

Meer Leezen

4de WWV : Vertellingenaevend in den Auguustynmuuzei van Haezebroek

De 4de Weeke van 't West-Vlamsch het vrydag volend mit een vertellingenaevend in den Auguustynmuuzei van Haezebroek.

Meer Leezen

Subcategorieën

Deze nieuws gaen an 't verbeeteren van 't nethuuseke

Die aktualyteiten klappen van de nieuwe boeken of CDs in 't Vlamsch maer oek van leuteprograms (theater,...)

Je gaet hier defrente uutvaelen vinden op 't vlaemsch.

Muuzyke Feestdaegen, Feesten van de taelen, ...

Je gaet hier d'aktyviteiten van 't gebruuk van 't vlaemsch vinden
Vlaemsche lessen, konversaesjen, ...

Les actualités suivantes concernent directement l'institut.

Exemples: Assemblée Générale, Réunion au Ministère de l'éductation, ...