Loading color scheme

Nieuws

Jaervergaeringe van de Akademie voor Nuuze Vlaemsche Taele

Zaeterdag den 30sten van Maertemaend, de Akademie voor Nuuze Vlaemsche Taele het ze Jaervergaeringe houden in de salongs van 't Steihuus van Kassel.

Meer Leezen

Vergaeringe van den Raed van de ANVT na Bergen

De Akademie voor Nuuze Vlaemsche Taele het de vergaeringe van ze Raed in 't Steihuus van Bergen houden vrydag den 1sten van Maertemaend

Meer Leezen

Vergaeringe in de ministeerje van 't Leëren : lyceën en West-Vlamsch

Bezoek, gister, mee de Federaesje voor de Streeketaelen in 't Puublyk Schoole in de ministeerje van 't Leëren.

Meer Leezen

Vergaeringe in den Senat in den kaeder van de wet voor "de schoole van de trouwe"

Dunderdag, de ANVT het ontvangd ewist in den Senat mee de Federaesje voor de Streeketaelen in 't Puublyk Schoole om hurten te zyn in den kaeder van den plang van wet op "de schoole van de trouwe".

Meer Leezen

Subcategorieën

Deze nieuws gaen an 't verbeeteren van 't nethuuseke

Die aktualyteiten klappen van de nieuwe boeken of CDs in 't Vlamsch maer oek van leuteprograms (theater,...)

Je gaet hier defrente uutvaelen vinden op 't vlaemsch.

Muuzyke Feestdaegen, Feesten van de taelen, ...

Je gaet hier d'aktyviteiten van 't gebruuk van 't vlaemsch vinden
Vlaemsche lessen, konversaesjen, ...

Les actualités suivantes concernent directement l'institut.

Exemples: Assemblée Générale, Réunion au Ministère de l'éductation, ...