Loading color scheme

Nieuws

49ste Keure "Ja om 't Vlamsch" na Pitgam

Pitgham en nheur Burgemeësterinne, Brigitte Decriem, hen de 49ste keure "Ja om 't Vlamsch" handteëkt. De letten van 't Konsel en van de associaesjen hen oek mei-edaen.

Meer Leezen

Bykan een 2de drukkinge van den Grooten Woordenboek van 't West-Vlamsch

Den werkgroep "Opgaeringe van de taele" van de ANVT werkt mee fut om de tweëde drukkinge van den Grooten Woordenboek van 't West-Vlamsch te kun drukken in een paere maenden.

Meer Leezen

Werkdag op 't West-Vlamsch in de Universiteit van Aetrecht

Werkdag in de Universiteit van Aetrecht den 17sten van November op 't West-Vlamsch mee rondtaefels.

Meer Leezen

De troepe van den Volksteaeter Flor Barbry is weere mit een nieuw stiksche in 't West-Vlamsch

Den Volkstheaeter voor Fransch-Vlaenderen is nog een keër daer mit een nieuw stiksche dan ze gaen 13 keërs speelen op deeze kant van de schreeve en in 't West-Vlamsch om nuuze streeketaele te kun hurten en veele leute hen ! 

Meer Leezen

48ste Keure "Ja om 't Vlamsch" na Oeschem

Oeschem en nheur Burgemeëster, Pierre Defrance, hen de 48ste keure "Ja om 't Vlamsch" handteëkt. Veele volk om nuuze streeketaele te steunen.

Meer Leezen

Subcategorieën

Deze nieuws gaen an 't verbeeteren van 't nethuuseke

Die aktualyteiten klappen van de nieuwe boeken of CDs in 't Vlamsch maer oek van leuteprograms (theater,...)

Je gaet hier defrente uutvaelen vinden op 't vlaemsch.

Muuzyke Feestdaegen, Feesten van de taelen, ...

Je gaet hier d'aktyviteiten van 't gebruuk van 't vlaemsch vinden
Vlaemsche lessen, konversaesjen, ...

Les actualités suivantes concernent directement l'institut.

Exemples: Assemblée Générale, Réunion au Ministère de l'éductation, ...