Loading color scheme

Nieuws

4de WWV : Tweëtaeligen patrimoonjevoettoer na Eekelsbeeke

Woensdagachternoene, de meidoenders van den patrimoonjevoettoer van de 4de Weeke van 't West-Vlamsch hen 't schoon durp van Eekelsbeeke ontvangd in 't Vlamsch en in 't Fransch

Meer Leezen

4de WWV : Memooriewerkgroep na Kassel

In den kaeder van de 4de Weeke van de West-Vlamsche Taele, me hen een memooriewerkgroep oprechten in 't Oudemenschenhuus "Top van Vlaenderen" van Kassel.

Meer Leezen

4de WWV : Tweëtaelige Moederfeeste

Eënigste zoete woorden voor de Moederfeeste.

Me wenschen een goe feeste an alle de moeders van Vlaenderen en van elders. En voor nhuldere feeste, ze gaen hier tweëtaelige teksten kunnen leezen : Moederfeeste

4de WWV : Inisiaesje an 't West-Vlamsch voor schoolejongens van Wormhout

De 4de Weeke van de Vlamsche Taele het vandaege voortsedaen mit een inisiaesje an 't West-Vlamsch voor meër of honderd schoolejongens van de Sint-Jozefschoole van Wormhout (CE2, CM1, CM2).

Meer Leezen

4de Weeke van de West-Vlamsche taele

De 4de Weeke van de West-Vlamsche taele gaet gebeuren van den 25sten van Meimaend toet den 1sten van Garsmaend in de Vlamsche streeke mee veele aktiviteiten binst die 8 daegen en een volendaevend den 7sten van Garsmaend in den Augustynmuuzei van Haezebroek.

Meer Leezen

Subcategorieën

Deze nieuws gaen an 't verbeeteren van 't nethuuseke

Die aktualyteiten klappen van de nieuwe boeken of CDs in 't Vlamsch maer oek van leuteprograms (theater,...)

Je gaet hier defrente uutvaelen vinden op 't vlaemsch.

Muuzyke Feestdaegen, Feesten van de taelen, ...

Je gaet hier d'aktyviteiten van 't gebruuk van 't vlaemsch vinden
Vlaemsche lessen, konversaesjen, ...

Les actualités suivantes concernent directement l'institut.

Exemples: Assemblée Générale, Réunion au Ministère de l'éductation, ...