Loading color scheme

Nieuws

Nieuwe versje van den netwoordenboek

Mee de nieuwe versje van april 2015 je gaet 900 woorden meer vinden. 
’T zyn nuuw 7456 woorden daerin : 3379 Vlamsche woorden (+462) dien verfranscht zyn en 4077 Fransche woorden (+438) dien vervlamscht zyn. En ’t zyn oek 1333 eksplikaesjen (+189), om beeter te verstaen wulk de woorden wullen zeggen, en 126 spreekwoorden of spreekfatsoenen (+12). 
Je gaet oek de fonetyke kunnen vinden van aele de nieuwe woorden dien eschreeven zyn.
Naeste versje in hooimaend 2015.
Klykt maer !

ANVT op Vlaenderen TV Toer

'T was naer Sinte Jans Kappel, den 19sten van april en me waren daer !
Een schoon portret van nuus Vlaenderen.

'T Vlamsch in de Kolleege : Teekt de petysje !

De Minyster van de Onderwyzinge, Najat Vallaud-Belkacem, wult nieuwe teksten doen schryven om ’t Leeren in de Kolleegen zonder een goede plekke an de streeketaele geeven.
Om nuuze stemme te doen hooren, de Federaesje om de Streeketaele in de Puublyke Schoolen het mee nuus een petysje eschreeven die van rond 3 duust menschen al eteeken ewist het in eënigste daegen.
Kunt je die petysje oek teeken al schryven dat je wult dat ze doen ’t Vlamsch in de Kolleegen leeren. 

Begun van de Keure "Ja om 't Vlamsch"

Begun van de Keure om de tweëtaelige paneels en wegwyzers naer Kassel binste de jaervergaeringe van d'Akademie voor Nuuze Vlaemsche Taele. 
De eerste Keure om de associaesjen het eteekt ewist van "Vlaenderen Landen Tourisme" en van zyn prezident Yves Debruyne. Vlaenderen Landen Tourisme vergaerd 11 Huuzen van de Tourisme van Fransch-Vlaenderen.
En nuuw 't is den toer van steien en dorpen te teeken. Defrende steien zyn al gereëd !

        Tweëtaelige paneels 

Jaervergaeringe van de ANVT : den 11sten van april naer Kassel

Me gaen de 11ste Jaervergaeringe van d'Akademie voor Nuuze Vlaemsche Taele houden in de eeresalongs van 't Steihuus van den Kasselberg, zaeterdag den 11sten van april van ten 9en en half toet ten noene.
'T gaet d'okkaesje zyn van de Keure om de tweëtaelige paneels en wegwyzers (Vlamsch/Fransch) te toogen.

Subcategorieën

Deze nieuws gaen an 't verbeeteren van 't nethuuseke

Die aktualyteiten klappen van de nieuwe boeken of CDs in 't Vlamsch maer oek van leuteprograms (theater,...)

Je gaet hier defrente uutvaelen vinden op 't vlaemsch.

Muuzyke Feestdaegen, Feesten van de taelen, ...

Je gaet hier d'aktyviteiten van 't gebruuk van 't vlaemsch vinden
Vlaemsche lessen, konversaesjen, ...

Les actualités suivantes concernent directement l'institut.

Exemples: Assemblée Générale, Réunion au Ministère de l'éductation, ...