Loading color scheme

Nieuws

5de Taele en Muuzyke Feestdaegen, 16-17-18 oktoober 2009 naer Bollezeele

Affiche 5ème Festival

Om de vuufde keer, d’ANVT het ekoozen van ze jaerlikke feestdaegen naer Bollezeele t’ oprichten op het land van d’Yzer Hoek om zyn 20sten verjaerdag. ‘N program van deeze jaer gaet ‘n dien van d’Akademie voor Nuuze Vlaemsche Taele zyn : de joungens van de schoolen gaen bezien van ‘t vlaemsch te klappen, vergaeringe van rhetorykers, volksbaele, orgelspil van vlaemsche muuzyke (stikjes van ‘n 16den eeuw toet ‘n 20sten – RAER !!!) vlaemsche muuzykespils van oovertyd en van nuuw, expozysjen. ‘T gaet oek ‘n program van d’associaesje Yzer Hoek zyn : kermisse 1900, komyke klaps, vlaemschen maeltyd, oude sports, hoogemisse mit een vlaemschen sermoen.Voor de Vlaemingen van Frankryke en van de Belgyken en oek voor de menschen van elders, voor de dien die vlaemsch klappen of nie, ‘t gaet een goe weeke-ende zyn mee de vlaemsche ziele.

Vlaemsche lessen en Konversaesjen begunnen in d’arroundyssement van Duunkerke

 Om ‘t nieuw schoolejaer, de vlaemsche lessen gaen voorwaert. In ‘t begun van d’ANVT in ‘t jaer 2004, ze waeren mee 12. Om ‘t schoolejaer 2009-2010, ze gaen nuuw 30 zyn in d’arroundyssement van Duunkerke (toet Armentiers). ‘T zyn 21 vlaemsche lessen die in 15 prochien opericht zyn, 6 vlaemsche konversaesjen en 12 vlaemsche lessen dien op schoole egeeven zyn (4 CE2, 4 CM1 et 4 CM2 in 4 schoolen : 3 puublykke schoolen en 1 lyber schoole). Uut ‘t schoole, de lessen zyn egeeven mee d’helpe van assocyaesjen of gemeenten en d’ANVT doet de Vlaemsche lessen verbeeteren.

Oopenbrief an Mr Jean Delobel

Achter 'n artykel van 'n 7sten van mei die in de Voix du Nord van Haezebroek edrukt was oover de 10sten verjaerdag van 't Huus van 't Neerlandsch, d'ANVT-ILRF het eschreeven in een oopenbrief an Mr Jean Delobel die 't HvN opericht het, deurdat hen het kwaed ezeid eegen nuuze streeketaele.

Vlaemschen Rhetorykke avend naer Wormhout

Om 't vuufde jaer, d'Akademie voor Nuuze Vlaemsche Taele het nog een keer mit de Mynysterie voor de Kuulture edaen. Om de 14de Weeke van de Fransche Taele en van de Taelen van Frankryk, de leerlingen van de vlaemsche lessen hen teksten en gedichten eschreeven mee de vlaemsche streeketaele maer oek in 't fransch. Ze gaen nulder geschryften kunnen leezen beinste de Rhetorykke avend naer Wormhout  vrydag 'n 12sten van juuni op 19 eure in de Mediatheque van Wormhout. Gy zyt welekomen om de vlaemsche taele t' hooren an jun herte klappen !
Je gaet hier 'n program vinden.

Jaervergaeringe 2009 van d'ANVT

Me zyn blyde van je te nooden an de Jaervergaeringe van d'ANVT nae' 'n Kasselberg, zaeterdag 'n 2den van mei op 9e30 in de groote saele van de Vandammeplatse.
Zendt mae' d'invitaesje an al de liefhebbers van nuuze vlaemsche taele.
==> 'N program

Subcategorieën

Deze nieuws gaen an 't verbeeteren van 't nethuuseke

Die aktualyteiten klappen van de nieuwe boeken of CDs in 't Vlamsch maer oek van leuteprograms (theater,...)

Je gaet hier defrente uutvaelen vinden op 't vlaemsch.

Muuzyke Feestdaegen, Feesten van de taelen, ...

Je gaet hier d'aktyviteiten van 't gebruuk van 't vlaemsch vinden
Vlaemsche lessen, konversaesjen, ...

Les actualités suivantes concernent directement l'institut.

Exemples: Assemblée Générale, Réunion au Ministère de l'éductation, ...