Loading color scheme

Uutvaelen

Je gaet hier defrente uutvaelen vinden op 't vlaemsch.

Muuzyke Feestdaegen, Feesten van de taelen, ...

Ochtezeele handkeekt de tweëtaelige keure

OchtezeeleskeureDe tweede Keure "Ja om 't Vlamsch" om de tweëtaelige paneels en wegwyzers in de prochjen van Fransch-Vlaenderen het handteekt ewist na Ochtezeele van de Maire Dominique Deray.

Ochtezeele het 12 poointen van de Keure ekoozen om den derden stap te gaen haelen... en ze hen rechtuut begunnen mit een schoon paneel voor 't wethuus (in 't Vlamsch op een kant en in 't Fransch op den anderen) en mit een tweetaligen wegpaneel. En 't en is maer 't begun !!

   Ja om 't Vlamsch

Vleeter handkeekt de tweëtaelige keure

VleeterskeureDe eerste Keure om de tweëtaelige paneels en wegwyzers in de steien en durpen van Fransch-Vlaenderen het handteekt ewist naer Vleeter van Marie-Thérèse Ricour, maire van de prochie en Jean-Paul Couché, prezident van de ANVT.

Om te begunnen, 19 patrimoonje paneels gaen ezet zyn in 't durp ... mee de Vlamsche taele derop !

Ja om 't Vlamsch

Begun van de Keure "Ja om 't Vlamsch"

Begun van de Keure om de tweëtaelige paneels en wegwyzers naer Kassel binste de jaervergaeringe van d'Akademie voor Nuuze Vlaemsche Taele. 
De eerste Keure om de associaesjen het eteekt ewist van "Vlaenderen Landen Tourisme" en van zyn prezident Yves Debruyne. Vlaenderen Landen Tourisme vergaerd 11 Huuzen van de Tourisme van Fransch-Vlaenderen.
En nuuw 't is den toer van steien en dorpen te teeken. Defrende steien zyn al gereëd !

        Tweëtaelige paneels 

François Hollande en de Europeansche Keure van de Streeketaelen

Den Prezident van de Repuublyke François Hollande het een brief eschreeven an de tweë prezidenten van den leergroep "Streeketaelen" van den Parlement, Paul Molac en Armand Jung, om te zeggen dat hen gaet een Konstituusjewet doen schryven om de Europeansche Keure van de Streeketaelen te kunnen weere-handteëkenen, en doen vooizen van den Kongres.

Is de 56ste belofte op weg ? Is 't meugelik dat 60 ten honderd van de letten van den Kongres gaen "JA" vooizen ? Achter de koude van de teksten van de Koleegjen, 't is nuu de heëtte van de Europeansche Keure van de Streeketaelen. Gaen me nog een keer bedroogen zyn ?

Je gaet hier den brief van den Prezident van de Repuublyke kunnen leezen.

NB: Twëe Vlamsche depuuteis zyn letten van den leergroep "Streeketaelen" : Jean-Pierre Decool onder-prezident en Jean-Pierre Allossery sekretaeris, en oek een anderen depuutei van 't Noorden, liefhebber van de streeketaelen : Alain Bocquet.


Departement Vooizinge 2015 : Vraegen an de kandydaeten van de arrondyssement van Duunkerke

Lyk by elk vooizinge, nuuze Akademie vraegt an de principaelste kandydaeten wulk ze peinzen doen om nuuze streeketaele et ze inevooisd zyn.

Deeze keer me hen dit vraege esteld :

Wynne peinst je van :
- nuuze vraege van te kunnen tweëtaelige lessen geeven in de schoolen van d'arrondyssement van Duunkerke omdat de jonge gasten meer chanse kunnen hen van een werk te kunnen vinden
- de promosje van nuuze Keure "Ja om 't Vlamsch" om tweëtaelige paneels en wegwyzers Vlamsch/Fransch te kunnen doen staen op de routen van de arrondyssement van Duunkerke en ooverael waerdat me de Vlamsche taele kunnen zien. 
- een akkoord te kunnen teeken tusschen den Departement en de ANVT om de promoosje van de streeketaele te doen in nuuzen Westhoek en om een geldhelpe nuus te geeven.
Je gaet de antoorden kunnen leezen op nuus nethuuseke en me gaen ze an nuuze members en an de gazetten zenden.