Loading color scheme

Nieuws

Sinte Janskapelle handkeekt de tweëtaelige keure

Sinte JanskapelleVansichten den 3den van Hooimaend, Sinte Janskapelle en zyn burgemeëster César Storet hen de Keure "Ja om 't Vlamsch" handteekt. 'T was al 't durp van Margryte Yourcenar, van de Katjebei, van Sputkalut, van de drie Keuningen.

'T gaet nuu een durp, maet van de Vlamsche taele zyn. En ze hen rechtuut alle de tweëtaelige boeken ekocht om nuldere bibliotheeke.

Steenvoorde handteekt de tweëtaelige keure

SteenvoordeskeureAchter de associaesje Vlaenderen Landen Tourisme en de 2 durpen Vleeter en Ochtezeele, 't is den toer van 't eerste stei, Steenvoorde, van de Keure "Ja om 't Vlamsch" om tweëtaelige paneels en wegwyzers te handteëken hen.
 
Jean-Pierre Bataille, burgemeëster en Céline Ingelaere Konselvrouwe van Steenvoorde hen mee de ANVT 12 poointen van de Keure handteekt om den derden stap te krygen. Ze hen al begunnen te werken mee den luchtpaneel en de Watoustraete.              
                                                            Ja om 't Vlamsch

Vleeter handkeekt de tweëtaelige keure

VleeterskeureDe eerste Keure om de tweëtaelige paneels en wegwyzers in de steien en durpen van Fransch-Vlaenderen het handteekt ewist naer Vleeter van Marie-Thérèse Ricour, maire van de prochie en Jean-Paul Couché, prezident van de ANVT.

Om te begunnen, 19 patrimoonje paneels gaen ezet zyn in 't durp ... mee de Vlamsche taele derop !

Ja om 't Vlamsch

Ochtezeele handkeekt de tweëtaelige keure

OchtezeeleskeureDe tweede Keure "Ja om 't Vlamsch" om de tweëtaelige paneels en wegwyzers in de prochjen van Fransch-Vlaenderen het handteekt ewist na Ochtezeele van de Maire Dominique Deray.

Ochtezeele het 12 poointen van de Keure ekoozen om den derden stap te gaen haelen... en ze hen rechtuut begunnen mit een schoon paneel voor 't wethuus (in 't Vlamsch op een kant en in 't Fransch op den anderen) en mit een tweetaligen wegpaneel. En 't en is maer 't begun !!

   Ja om 't Vlamsch

François Hollande en de Europeansche Keure van de Streeketaelen

Den Prezident van de Repuublyke François Hollande het een brief eschreeven an de tweë prezidenten van den leergroep "Streeketaelen" van den Parlement, Paul Molac en Armand Jung, om te zeggen dat hen gaet een Konstituusjewet doen schryven om de Europeansche Keure van de Streeketaelen te kunnen weere-handteëkenen, en doen vooizen van den Kongres.

Is de 56ste belofte op weg ? Is 't meugelik dat 60 ten honderd van de letten van den Kongres gaen "JA" vooizen ? Achter de koude van de teksten van de Koleegjen, 't is nuu de heëtte van de Europeansche Keure van de Streeketaelen. Gaen me nog een keer bedroogen zyn ?

Je gaet hier den brief van den Prezident van de Repuublyke kunnen leezen.

NB: Twëe Vlamsche depuuteis zyn letten van den leergroep "Streeketaelen" : Jean-Pierre Decool onder-prezident en Jean-Pierre Allossery sekretaeris, en oek een anderen depuutei van 't Noorden, liefhebber van de streeketaelen : Alain Bocquet.


Subcategorieën

Deze nieuws gaen an 't verbeeteren van 't nethuuseke

Die aktualyteiten klappen van de nieuwe boeken of CDs in 't Vlamsch maer oek van leuteprograms (theater,...)

Je gaet hier defrente uutvaelen vinden op 't vlaemsch.

Muuzyke Feestdaegen, Feesten van de taelen, ...

Je gaet hier d'aktyviteiten van 't gebruuk van 't vlaemsch vinden
Vlaemsche lessen, konversaesjen, ...

Les actualités suivantes concernent directement l'institut.

Exemples: Assemblée Générale, Réunion au Ministère de l'éductation, ...