Loading color scheme

Nieuws

4de WWV : Inauguuraesje van de Vlamsche ingangpaneels van Maerkappel

In den kaeder van de 4de Weeke van 't West-Vlamsch me hen de vuuf ingangpaneels van Maerkappel inauguureerd.

Meer Leezen

4de WWV : Vlamsche liedjesaevend in de Jan-Bartherberge na Greevelingen

Een Vlamsche liedjesaevend wos vrydag aevend operecht in de styf schoone plekke van de herberge Jan Bart van Grevelingen die de Tourvillewerplekke bevrydt.

Meer Leezen

4de WWV : Tweëtaeligen patrimoonjevoettoer na Eekelsbeeke

Woensdagachternoene, de meidoenders van den patrimoonjevoettoer van de 4de Weeke van 't West-Vlamsch hen 't schoon durp van Eekelsbeeke ontvangd in 't Vlamsch en in 't Fransch

Meer Leezen

4de WWV : Taeleopgaeringe in den Steenmeulen van Terdeghem

Dunderdag achternoene, de ANVT (Akademie voor Nuuze Vlamsche Taele) is na Terdeghem egaen na den Steenmeulen om de Vlamsche woorden van den mullen en van 't mullenalaem te opgaeren.

Meer Leezen

4de WWV : Memooriewerkgroep na Kassel

In den kaeder van de 4de Weeke van de West-Vlamsche Taele, me hen een memooriewerkgroep oprechten in 't Oudemenschenhuus "Top van Vlaenderen" van Kassel.

Meer Leezen

Subcategorieën

Deze nieuws gaen an 't verbeeteren van 't nethuuseke

Die aktualyteiten klappen van de nieuwe boeken of CDs in 't Vlamsch maer oek van leuteprograms (theater,...)

Je gaet hier defrente uutvaelen vinden op 't vlaemsch.

Muuzyke Feestdaegen, Feesten van de taelen, ...

Je gaet hier d'aktyviteiten van 't gebruuk van 't vlaemsch vinden
Vlaemsche lessen, konversaesjen, ...

Les actualités suivantes concernent directement l'institut.

Exemples: Assemblée Générale, Réunion au Ministère de l'éductation, ...