Loading color scheme

Nieuws

Question du Sénateur Jean-Pierre Decool au ministère de l'Education Nationale

Mardi 1er décembre, le sénateur Jean-Pierre Decool a de nouveau demandé au ministère de l'Education nationale que l'enseignement de notre langue régionale, le flamand occidental, soit aligné sur celui des autres langues régionales.

Meer Leezen

Vergaeringe in den Rectorat van Rysel op 't leëren van 't West-Vlamsch

Achter de manifestaesje van Zaeterdag vooren den Rectorat van Rysel, de ANVT het ontvangd ewist van de Rectrice Valérie Cabuil deezen maendag om van 't leëren van 't West-Vlamsch in de schoolen te klappen.

Meer Leezen

Kaester handteëkt de Keure "Ja om 't Vlamsch" en stelt de ingangpaneels in 't West-Vlamsch

Vrydagaevend, de 18de keure voor de tweëtaelighyd "Ja om 't Vlamsch" het nae Kaester handteëkt ewist.

Meer Leezen

Manifestaesje nae Rysel OM NUUZE TAELEN TE DOEN LEEVEN

Vandaege, lyk in 55 andere steien van Frankryk mee den groep "Om nuuze taelen te doen leeven", me zyn vooren den Rectorat van Rysel egaen om een vergaeringe te maeken om te zeggen hoe me gram zyn voor 3 reedens :

Meer Leezen

5de Weeke van 't West-Vlamsch

De 5de Weeke van 't West-Vlamsch gaet van den 3den toet den 10sten van Oktoober gebeuren

Meer Leezen

Subcategorieën

Deze nieuws gaen an 't verbeeteren van 't nethuuseke

Die aktualyteiten klappen van de nieuwe boeken of CDs in 't Vlamsch maer oek van leuteprograms (theater,...)

Je gaet hier defrente uutvaelen vinden op 't vlaemsch.

Muuzyke Feestdaegen, Feesten van de taelen, ...

Je gaet hier d'aktyviteiten van 't gebruuk van 't vlaemsch vinden
Vlaemsche lessen, konversaesjen, ...

Les actualités suivantes concernent directement l'institut.

Exemples: Assemblée Générale, Réunion au Ministère de l'éductation, ...