Loading color scheme

Oopenbrief an de associaesje TWEE TALEN (twee taelen)

Me wullen een keer schryven op de tweëtaelige paneels in Fransch-Vlaenderen en 2 dingen zeggen.
De eerste is op de vorme : me peinzen dat de paneels in tweë taelen schryven op de straeten moet mee den Staet, of mee de steien en de inevooisde menschen edaen zyn. Zonder azoo te doen, ze gaen kwaed zyn en de paneels gaen uutetrokken zyn. 'T en is misschiens nieten om je, maer zonder nulder akkoord, ze gaen meer vervarzen of meidoen. En paneels in tweë taelen schryven moet edaen zyn om veele tefrende oorzaeken
De tweëde is op 't grond : tweëtaelig, ja maer wuffere taele schryven ? In Frankryk, de tweëtaelige paneels zyn assan in 't Fransch en in de streeketaelen eschreeven in elke streeke. En in Fransch-Vlaenderen, de streeketaele is 't Vlaemsch ( dat verkend is van de Minysterie voor de kuulteure en van de UNESCO). En at me leezen wuk je schryft om Duunkerke, je schryft in 't Neerlandsch. Peinst je dat ze schryven in 't Italiansch in Corsika of in de Spaensche taele in Cataloonje ? Neens, om de historyke en kuulteureele patrimoonje, ze schryven in nulder streeketaele. 'T Neerlandsch is zeeker een taele die een plekke moet hen in tefrende aktivyteiten, maer op de wegwyzers, 't is de plekke van de streeketaele : 't Westvlaemsch. 'T is jaemer dat me en kun nie op belgische Vlaenderen (Vlaams geweest) kyken om de wegwyzers deurdat ze en zyn nie tweetaelig : ze en wullen nee in 't Fransch schryven en ze en maeken nieten om nuldere streeketaelen. 'T is beeter van te kyken in 't hoekje van de Neerlanden. Daer, je kut zien dat de streeketaelen (in Friesland en oek in de andere streeken) is op de paneels by 't Neerlandsch (officieele taele) eschreeven. 'T is azoo dat ze doen in alle de groote demokratien dat me moeten volgen 440px-Jonkersland.jpg
Nuldere Akademie kut raeden geeven an alle de dien (prochien, menschen, enterpryzen en winkels, associaesjen) die 't Vlaemsch wullen schryven, lyk me hen al edaen om veele kuulteureele paneels.