Loading color scheme

'T nethuuzeke van de ANVT is vernieuwt

'T oud nethuuzeke van de ANVT was een lytje oudewetsch ! Operecht in 't jaer 2004, de Akademie voor Nuuze Vlaemsche Taele het rechtuut beschikt van te toogen op ze nethuuzeke www.anvt.org 't gonne dat ze dei 

Een lytje op een keër, de liefhebbers van nuuze streeketaele : 't West-Vlamsch en de dien die de bescherminge en de promoosje van de taele deien hen dat alaem gebruukt. Me vonden daer veele informaesjen op de aktiviteiten en 't werk van de Akademie (lessen, manifestaesjen, nieuws, ... en vansichten 7 jaeren den netwoordenboek). Achter 14 jaeren, me hen noodig hen van dat alaem te doen vergrooten en veranderen. Me hen ton mee de menschen van den styl van de enterpryze Baliztic evrocht en nuu, 't "nieuw kindje" is te weereld kommen !

De paegen zyn veranderd maer 't binnenste is 't zelfste. En nuu, me gaen nieuwe informaesjen derin kun doen. 'T is meugelik mee deeze nieuw alaem.

Ontdekt wel !