Loading color scheme

Den Grooten Woordenboek van 't West-Vlamsch in Frankryk komt voor Kerstdag

De eërste drukkinge van den Grooten Woordenboek van ‘t West-Vlamsch in Frankryk en is nie de eërste beschikkinge van een woordenboek van de Vlamsche taele in Frankryk te schryven. Den eërsten was den woordenboek van de associaesje Tegaere Toegaen in ‘t jaer 1985 en ton den “Woordenboek van het Frans-Vlaams” edrukt van den Davidsfonds in ‘t jaer 2005.
Nietemin, deezen boek van de Akademie voor Nuuze Vlaemsche Taele is den grootsten voor nuuze streeketaele. Emaekt achter acht jaeren van taelopvergaeringe, hen is ryke van 12 300 Vlamsche woorden mee nhulder fonetyke, at ze mannelik, vrouwelik of onzydig zyn en de spellingen van de woorden, en dat ael mee meër of 5 500 uutleggingen om de heële fynighyd van deeze taele van Frankryk te verstaen. Nieuwe woorden hen oek in den boek eschreeven ewist van menschen voor wien 't Vlamsch nhulder moedertaele is deurdat me hen oek dervan noodig den dag van vandaege en dat toogt hoe nuuze taele leevendig is.  Mee de Fransch-Vlamsche versje, t’ zyn meër of 23 500 woorden dat je kut in deezen woordenboek vinden. De beschikkingen van de ANVT voor de spellinge van nuuze taele hen stringelik gebruukt ewist.
Operecht mee de helpe van Vlaemingen van Frankryk, deeze woordenboek is een schoon weeresching van de Vlamsche taele die eklapt is in nuuze streeke in de XXIste eëuwe en waermee dan me kun klappen mee nuuze gebeurs van oover de schreeve.
 

Waer kut je dat boek vinden ?
- Op 't nethuuseke : Woordenboek van 't West-Vlamsch
- In nuuzen nieuwen Center 27 bis Norbert-Segardplatse na Steenvoorde den zaeterdag 22/12 van ten 9en toet ten 6en van den den aevend en den maendag 24/12 van ten 9en toet ten 4en van den achternoene
- In de goe boekwinkels