Loading color scheme

De Vlamsche lessen in 't schoole en mee de associaesjen gaen weerebegunnen

Mee 't nieuw schoolejaer de Vlamsche lessen gaen voorwaert. Je gaet nog een keer veele lessen kunnen vingen.

Lessen mee de associaesjen om de groote menschen en konversaesjengroepen : ze gaen egeeven zyn in 22 prochien, van Duunkerke toet Vleeter mee 30 lessen elk weeke van den maendag toet den zaeterdag achternoene. T’ zyn oek nuu 12 konversaesjen waer de menschen gaen Vlamsch kunnen klappen elk maend.
Me wullen de vrywilligen kosters bedanken en je zyt welekommen om te kommen leëren mee maetschap en leute !

Je gaet ael kun weeten op de lessen al klyken op den program hier : vlamsche lessen 2019-2020

In de schoolen : Me hen veele vraegen op 't nieuw schoolejaer 2019-2020 voor tweë reeden : de Vlamsche lessen lyk dan ze waeren egeeven in de schoolen van nuuze streeke passeerde jaeren en oek 't uutgroeien van 't leëren van 't Vlamsch in de schoolen om de diskriminaesje te doen staen voor nuuze streeketaele lyk voor de andere streeketaelen van Frankryk.