Loading color scheme

'N Vlaamsche Boeken en Geschryften Senter van d'Akademie gaet voorwaert

Centre de Ressources DocumentairesJe gaet hier kunnen meer boeken, bandopnamen en geschryften vinden (de lyste is hiermee). Je gaet ze kunnen lezen en hooren nae' Steenvoorde, Carnotstraete 44, in 'n Kulteure Senter 'n eersten zaeterdag van elk maend van ten 9nen toet ten noene.Je gaet oek hier boeken mee vlaamsche lessen, CD, tefrende andere boeken, plakkers en T shirts ANVT kunnen kopen. En je gaet van de vlaamsche lessen, van 't vlaamsch in de schole, van d'aktyviteiten van d'ANVT kunnen klappen en de members van d'Akademie kunnen zien.