Loading color scheme

Een gaeve doen vóór den 31sten december en een afslag van je kontribuusjen krygen

De Akademie voor Nuuze Vlaemsche Taele is vansichten ‘t jaer 2013 van de Direction Générale des Finances Publiques erkent om fiskaele vertoogbrieftjes uut te geeven in ‘t verwisselen van de gaeven en van de enterpryze helpe (Art. 200 en 238 bis van de CGI). ‘T is meugelik van gaeven te doen en fiskaele afslaegen te krygen al de Vlamsche kuulteure helpen en eërst van ael ze streeketaele.

‘T geld diet egeeven gaet zyn gaet dienen om ‘t leeren van de streeketaele en oek om den Geschriften Center wel te doen draeien. Je gaet oek de naemen van de menschen dien gaen geeven kun leezen op ‘t nethuuseke van de ANVT, deël « Ze doen mei ». Om elke gaeve dat me gaen krygen vóór ‘t ende van ‘t jaer, je gaet een fiskael vertoogbrieftje krygen om je gaeve van je kontribuusjen van ‘t naest jaer te kun aftrekken. En ‘t is djuuste om de menschen dien nuldere kontribuusjen in Frankryke betaelen.

Om meer te weeten, klykt hier. Om een gaeve te doen mit internet, klykt hier.

Azoo, varre of nie varre van je streeke, je gaet kun helpen om de promoosje van je streeketaele al een deël van je kontribuusjen en oek een eegen helpe geeven.