Loading color scheme

'N Vlaamsche Boeken en Geschryften Senter gaet open zyn naer Steenvoorde

Mee d'hulpe van zyn meidoenders, d'Akademie voor Nuuze Vlaamsche Tale gaet zyn Vlaamsche Boeken en Geschryften Senter open doen. D'ANVT is blyde van je te nooden naer Steenvoorde zaeterdag 'n 17sten van kortemaend van ten 3en toet ten 7en (d'invytaesje is hiermee). Hen gaet 'n eersten zaeterdag van elk maend open zyn van ten 9en toet ten noene. Je gaet daer boeken en geschryften kunnen vinden en oek bandopnamen van vlaamsche gesprekken kunnen horen. Ze gaen daer mee 'n tyd verzameld zyn.