Loading color scheme

De uutzendinge van november 2012 is op den net

Den 2den zaeterdag van elk maend van ten 10en toet ten noene, je kut de uutzendinge van de Akademie voor Nuuze Vlaemsche Taele hurten op Radio Uulspeegel 91.8 FM.

Om te hooren, je kut :                Program van d'uutzendinge :
Lecteur audio ANVT
dat doen mee
't netkalut hier
  
  • De 8ste Taele en Muuzyk Feestdaegen en den 4den streeke en tradysjen salong dien gebeurd hen naer Belle in Oktoober mit een stik of 10000 bezoekers.
  • De nieuwe vergaeringe om de streeketaelen die gebeurd het den 12sten van Oktoober in de ministeerje voor ‘t schoole 
  • ’T weerebegun van de Vlaemsche lessen in’t schoole en mee de assocyaesjen
  • De jaervergaeringe van de Federaesje om de streeketaelen in de puublyke schoolen die gebeurd het den 27sten en den 28sten van Oktoober in Plestin les Grèves (Bretanje) 
  • ’T nieuw Vlaemsch stikje van den Volkstheater van Westouter mee Jef Leeuwerck die gaet mee nuus zyn om te klappen van Uniroyal (’t is de naeme van ’t stikje) 
  • En defrende nieuws

Télécharger

den MP3
 
uutgruupen
Podcast ANVT

je inschryven om
nuus podcast
te krygen

Aele de oude uutzendingen en nuldere programmen zyn hier te hooren en te leezen...
Hurt wel !