Loading color scheme

'T eërste 7 famyljenspil in 't West-Vlamsch van Frankryk is daer !!!

Dit 7 famyljenspil is 't eërste zukke spil in 't West-Vlamsch in Frankryk. 

Hen bedraegt voozeeker de naemen van de letten van een famille en oek de koleuren.

Beste alaem voor de leute, hen kut oek gebruukt zyn om mee de streeketaele te klappen tusschen de letten van een famylje, of voor de initiaesjen van de schoolejongens, of in nuuze konversaesjengroepen, of in de Vlamsche lessen voor de groote menschen en oek voorzeeker tusschen maets.

Je kut 't verkoopen op internet : 't winkel