Loading color scheme

Oopen deure ... op de vlaemsche taele

CRD/VBGC
3 jaeren achter 't begun, den Vlaemsche Boeken en Geschryften Center van d'Akademie voor Nuuze Vlaemsche Taele gruuit. 
Hen is nuuw in een nieuwe plekke van den Kulteure Center van Steenvoorde, langs de Carnotstraete mee d'helpe van de stei van Steenvoorde. Hen is oopen 3 daegen te weeke : den maendag, den dysendag, en den woensdag, van ten 9en toet ten noene en van ten 14en toet ten 17en en oek den eersten zaeterdag van elk maend van ten 9en toet ten noene.  
Je gaet daer veele geschryften op de vlaemsche taele vinden ( oordenboeken, boeken op de taele, bandopnaemen, geschryften op de plaetsennaemen, boeken van vlaemsche lessen, Cds van vlaemsche muuzyke,...). Je gaet oek kunnen helpe vraegen aen de menschen dien daer werken om een tweetaeligen plakkaert of geschryft doen om je prochie, jen associaesje of je winckel.
Komt maer om dat nieuw brokke alaem van de vlaemsche taele te zien.
Oopen Deure, zaeterdag den 25sten van september van ten 9en toet ten 17en
44 Carnotstraete, Steenvoorde