Loading color scheme

5de Taele en Muuzyke Feestdaegen, 16-17-18 oktoober 2009 naer Bollezeele

Affiche 5ème Festival

Om de vuufde keer, d’ANVT het ekoozen van ze jaerlikke feestdaegen naer Bollezeele t’ oprichten op het land van d’Yzer Hoek om zyn 20sten verjaerdag. ‘N program van deeze jaer gaet ‘n dien van d’Akademie voor Nuuze Vlaemsche Taele zyn : de joungens van de schoolen gaen bezien van ‘t vlaemsch te klappen, vergaeringe van rhetorykers, volksbaele, orgelspil van vlaemsche muuzyke (stikjes van ‘n 16den eeuw toet ‘n 20sten – RAER !!!) vlaemsche muuzykespils van oovertyd en van nuuw, expozysjen. ‘T gaet oek ‘n program van d’associaesje Yzer Hoek zyn : kermisse 1900, komyke klaps, vlaemschen maeltyd, oude sports, hoogemisse mit een vlaemschen sermoen.Voor de Vlaemingen van Frankryke en van de Belgyken en oek voor de menschen van elders, voor de dien die vlaemsch klappen of nie, ‘t gaet een goe weeke-ende zyn mee de vlaemsche ziele.