Loading color scheme

4de Taele en Muuzyk Feestdaegen, 10-11-12 oktober 2008 nae’ Laffernhoeke

Festival 2008 - Feestdaegen 2008
De 4de feestdaegen van d’ANVT gaen op de vlaemsche kuste gebeuren. ‘T gaet d’okkaesje zyn van de klank van de vlaemsche muuzyk te hooren en oek de muuzyk van de vlaemsche taele.Deze keer, de joungens van de schoolen van Laffernhoeke gaen bezien van nuuze streeketaele te klappen en te zingen. Me gaen een spil van klassyke muuzyk over « de vlaemsche zee » kunnen hooren. Toen, ‘t zyn de Rhetorykers die gaen klappen mee nulder moedertaele.  Me gaen in de volksbaele kunnen dansen en volksmuuzyk en muuzyk van nuuw hooren.Voor de Vlaemingen van Frankryke en van Belgie, voor de menschen die vlaemsch klappen of nie, ‘t gaet een goede weeke ende zyn.