Loading color scheme

Vergaeringe mee den Werkgroep Streeketaelen in den Parlement

Groupe Etudes LR 1Groupe Etudes LR 3De depuuteis letten van den Werkgroep op de streeketaelen (voorzitter : Paul Molac en onder-voorzitter nuuzen depuutei Paul Christophe) hen de associaesjen van de FLAREP ontvangen (Federaesje voor de Streeketaelen in 't Puublyk schoole), waervan de ANVT, om tegaere te klappen van de moeilikhyden dan nuuze streeketaelen kennen en oek van de promoosje dat ze moeten krygen in de teksten van de ministeerie van 't Leëren en oek in nuuze Konstituusje.
Ze zyn ael akkoord om te zeggen dat nuuze taelen zyn een kanse en eërst van ael in 't schoole waerdat ze moeten meer eleërd zyn. Ze gaen ael tegaere derop werken.