Loading color scheme

Vlaemsche lessen en Konversaesjen begunnen in d’arroundyssement van Duunkerke

Cours de flamand - Vlaemsche lessen
Om ‘t nieuw schoolejaer, ‘t zyn 21 vlaemsche lessen die in 15 prochien opericht zyn en oek 6 konversaesjen in Fransch-Vlaenderen. ‘T is nuuw de tweede jaer dat vlaemsche lessen egeeven zyn aen de joungens van 4 schoolen van nuuze streeke van ‘t CE2 toet ‘t CM1.Mee d’associaesjen, de leerlingen kunnen recht kommen of bellen om meer te weeten. Ze kunnen oek kommen voor d’eerste keer toet achter d’eerste maend. Ze gaen toen d’eerste lessen kunnen weerevangen.